Inchiriaza apartamente si spatii Bucuresti


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta Politica de Confidentialitate are rolul de a va informa cu privire la modul in care prelucram, respectiv colectam, utilizam si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand utilizati produsele si serviciile noastre, site-ul nostru, precum si atunci cand interactionati in orice modalitate cu noi, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”).

1. Datele de identitate si datele de contact ale operatorului MARIA 2005 ADMINISTRARE  persoana juridica cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, Stirbei Voda 160, bl 22b, et 8, ap 29  (”Operatorul” sau ”IMOO.RO”).

2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor Persoana responsabila cu protectia datelor personale poate fi contactata prin e-mail la office@imoo.ro sau prin posta la sediul MARIA 2005 ADMINISTRARE :Bucuresti, Sectorul 1, Stirbei Voda 160, bl 22b, et 8, ap 29


3.Drepturile pe care le aveti cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de MARIA 2005 ADMINISTRARE
(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - puteti obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca sc Maria 2005 Administrare prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate.
(2) Dreptul la rectificare - puteti solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.
(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”- puteti solicita stergerea datelor personale care vs privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastrs au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamântului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
(4) Dreptul de a va retrage consimtamântul - Consimtamântul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamântului dumneavoastra.
(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitarii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitând restrictionarea utilizarii lor.
(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteti solicita si primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimtamântului dumneavoastra sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în masura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Maria 2005 Administrare  la momentul solicitarii.
(7) Dreptul la opozitie- va puteti opune, din motive legate de situatia particulara în care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal în anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. În cazul în care MARIA 2005 ADMINISTRARE va lua decizii automate în legatura cu datele cu caracter personal puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (iii) contesta decizia.
(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la brese de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale.
(10) Dreptul de a depune o plângere la SC MARIA 2005 ADMINISTRARE SRL si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor si de a va adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru întrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legatura cu prelucrarea de catre SC MARIA 2005 ADMINISTRARE SRL  a datelor personale, va rugam sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor personale, prin e-mail la adresa office@imoo.ro, prin posta sau prin cerere scrisa si semnata olograf, la sediu. Cererea dvs va fi analizata si solutionata în termen de 20 de zile de la data înregistrarii.


Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Web site : https://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Primuss imobiliare pe facebook
Twitter
Primuss Imobiliare oficial Linkedin
flickr